Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik ("Privatlivspolitikken") udgør en integreret del af TESAR Asset Management.com ApS, CVR nr. 40143238 ("TESAR Asset Management") Brugerbetingelser og vedrører behandlingen af personoplysninger i virksomheden. Privatlivspolitikken beskriver, hvordan TESAR Asset Management indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger. Den gælder fra og med det tidspunkt, hvor den offentliggøres på TESAR Asset Management.com. Opdateringer til Privatlivspolitikken vil blive offentliggjort på TESAR Asset Management.com og Investorer vil få besked via e-mail i tilfælde af større ændringer i Privatlivspolitikken.

Med personoplysninger forstås enhver information, som direkte eller indirekte kan være med til at identificere en fysisk person, men ikke information, som anonymiseres eller aggregeres på en sådan måde at den (heller ikke ved hjælp af anden information) kan identificere en bestem fysisk person.

De definitioner som anvendes i Privatlivspolitikken har samme betydning som i Brugerbetingelserne, med mindre andet fremgår af sammenhængen.

1. Dataansvarlig

TESAR Asset Management er dataansvarlig og dermed ansvarlig for den behandling af personoplysninger, som sker via Platformen og indenfor rammerne af de tjenester, som er forudsættes i Brugerbetingelserne samt er ansvarlig for at behandlingen sker i overensstemmelse med de principper, som fremgår af Privatlivspolitikken

2. Hvilke personoplysninger behandler TESAR Asset Management

Når du opretter en konto via TESAR Asset Management.com og godkender Brugerbetingelserne accepterer du at dele nogle af dine personoplysninger med TESAR Asset Management og godkender dermed at informationen overføres og opbevares på vores servere i Danmark eller i andre lande i eller udenfor EU/EØS.

2.1 Information som Investor overlader til TESAR Asset Management

TESAR Asset Management indsamler og gemmer de oplysninger, som afgives i forbindelse med registrering på Platformen og som du afgiver ved brug af Platformen, så som ved gennemførelse af en Investering eller brug af andre tjenester eller værktøjer, som TESAR Asset Management stiller til rådighed eller som kan blive stillet til rådighed. Oplysningerne omfatter f.eks. følgende:

 • Oplysninger, som afgives til TESAR Asset Management ved registrering som bruger på Platformen, bestående af e-mailadresse samt, i visse tilfælde, telefon- eller mobiltelefonnummer samt for- og efternavn.
 • Hvis der gennemføres en Investering via Platformen, afgives oplysninger om dit personnummer, økonomisk information i form af bankkontonummer samt eventuelt din folkeregisteradresse
 • Oplysninger om din brug af Platformen, omfattende information om gennemførte eller afbrudte reservationer, gennemførelse af Investeringer samt øvrige aktiviteter, som kan henføres til din konto på Platformen
 • Oplysninger om, hvorvidt du har foretaget betaling for Investeringer er gennemført samt hvilke betalinger du har modtaget i form af udlodning, amortisering, rente eller tilbagebetaling af en Investering
 • Dokumentation som er nødvendig for at TESAR Asset Management kan overholde sin forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Det kan f.eks. være nødvendigt at du bekræfter din folkeregisteradresse, og verificerer din identitet samt besvarer spørgsmål gennem TESAR Asset Management "kend-din-kunde" formular.
 • Dokumentation som TESAR Asset Management i øvrigt efterspørger i anledning af, at der er opstået tvivl om, hvorvidt Brugerbetingelserne overholdes.

2.2 Oplysninger, som TESAR Asset Management indsamler automatisk

Når du bruger Platformen, andre tjenester som TESAR Asset Management stiller til rådighed, klikker på links i nyhedsbrev fra TESAR Asset Management eller på Platformen, indsamles der automatisk information, som sendes fra din computer, mobiltelefon eller anden enhed som anvendes til at gøre brug af Platformen. Oplysningerne kan alene henføres til den specifikke Investor, hvis Platformen benyttes af en registreret Investor. Informationen består af tilslutningsoplysninger, statistik om sidevisninger, IP-adresse, trafik til og fra Platformen, annonceoplysninger, URL samt standardmæssig information fra weblogs.

2.3 Oplysninger som indhentes hos tredjeparter

TESAR Asset Management kan få behov for at indhente supplerende oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. dataleverandører og tilføje disse til de oplysninger, som TESAR Asset Management behandler om dig. Oplysningerne kan omfatte kreditoplysningsinformation, information fra domstole eller myndigheder. Oplysninger indhentes kun i den udstrækning at det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

3. Anvendelse af personoplysninger

3.1 Formålet med behandlingen

TESAR Asset Management behandler dine personoplysninger med det formål at give dig adgang til Platformen, håndtere det daglige forretningsmæssige behov, til overvågnings- og analyseformål, for at tilbyde dig mulighed for at benytte TESAR Asset Management tjenester og værktøjer, for at kunne give dig kundeservice og give dig mulighed for at kunne modtage relevant information fra TESAR Asset Management om bl.a. tilbud om nye Investeringer samt til markedsføringsmæssige formål. Det lovlige grundlag for TESAR Asset Management behandling af dine personoplysninger er TESAR Asset Management legitime interesse samt for at gøre det muligt for TESAR Asset Management af opfylde den aftale, som Brugerbetingelserne udgør mellem TESAR Asset Management og Investor, og den aftale – i tilfælde af at der gennemføres en Investering – i henhold til hvilken TESAR Asset Management agerer som administrationsagent, for at opfylde aftalen med de Ejendomsselskaber, som tilbyder Investeringer samt for at opfylde retslige forpligtelser.

Ved at acceptere TESAR Asset Management' Brugerbetingelser, og dermed Privatlivspolitikken, godkender du at TESAR Asset Management behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Give Investor adgang til Platformen, tilbyde kundeservice, information om Investors konto, administrere Investors medlemskab i Investornetværket, muliggøre gennemførelse af Investeringer samt i øvrigt at give adgang til de værktøjer og tjenester som TESAR Asset Management tilbyder eller kan komme til at tilbyde.
 • Sende information om de Investeringer som markedsføres på Platformen, relevant information om tidligere Investeringer, informere om opdateringer af Platformen, Brugerbetingelserne og Privatlivspolitikken eller TESAR Asset Management tjenester
 • At administrere, vedligeholde, udvikle og sikre Platformens tekniske funktionalitet for at kunne tilbyde dig en sikker og effektiv oplevelse af Platformen og dens tilhørende tjenester
 • Overvåge at Platformen ikke benyttes i strid med Brugerbetingelserne samt for at beskytte TESAR Asset Management eller andres rettigheder i henhold til Brugerbetingelserne, f.eks. for at forhindre, opdage og undersøge sikkerhedshændelser, potentielt forbudte eller andre ulovlige aktiviteter.
 • Anvende cookies eller anden sporingsteknik for at kunne tilbyde tjenesterne og/eller arbejde med andre tredjeparter så som annonce- eller analysevirksomheder for kunne tilbyde tjenesterne.
 • Markedsføre TESAR Asset Management produkter og tjenester eller produkter fra af TESAR Asset Management udvalgte samarbejdspartnere i ejendomsbranchen samt tilbyde information om TESAR Asset Management eventuelle koncernselskabers web-platforme og/eller tjenester, via e-mail eller på anden vis.
 • Føre statistik, udføre markeds- og kundeanalyser samt udføre almindelig forretnings- og metodeudvikling
 • Muliggøre finansiering eller overdragelse af hele eller dele af TESAR Asset Management eller dennes virksomhed
 • Gennemføre kontroller i forhold til EU's sanktionslister, FN's sanktionslister samt PEP-lister m.m. samt opfylde andre forpligtelser, som følger af love, forordninger eller interne forskrifter.

4. Ophør af vores behandling af personoplysninger

Hvis du ikke ønsker at modtage tilbud om Investeringer eller markedsføring fra TESAR Asset Management kan du kontakte TESAR Asset Management på hello@fbam.dk og gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til håndteringen af personoplysninger eller offentliggørelse af oplysningerne til de formål som er specificeret i Privatlivspolitikken, kan det medføre at TESAR Asset Management ikke kan give dig adgang til Platformen, de tjenester eller den kundeservice, som TESAR Asset Management tilbyder i henhold til denne Privatlivspolitik og Brugerbetingelserne.

5. Videregivelse af personoplysninger

TESAR Asset Management sælger ikke eller videregiver dine personoplysninger til tredjemand til markedsføringsformål (udøver, hvad fremgår af punkt 3 ovenfor) uden dit udtrykkelige samtykke. TESAR Asset Management videregiver dine personlige oplysninger for at opfylde retslige forpligtelser og opretholde vedtagne politikker. Dine personoplysninger bliver alene videregivet i overensstemmelse med gældende love og regler.

For at opfylde sine forpligtelser in henhold til Brugerbetingelserne samt de formål som er beskrevet ovenfor i punkt 3, kan TESAR Asset Management komme til at dele dine personoplysninger med:

 • Eventuelle fremtidige koncernselskaber til TESAR Asset Management med henblik på levering af samme indhold og samme tjenester, for at opdage og forebygge overtrædelser af TESAR Asset Management politikker, give vejledning omkring koncernselskabernes produkter, websider, værktøjer eller tjenester samt i henhold til gældende lovgivning.
 • Underleverandører, som TESAR Asset Management benytter sig af for at drive virksomheden, inklusive, men ikke begrænset til IT-leverandører, leverandører af cloud-tjenester, eventuelle låneagenter som repræsenterer Investor i en Investering, betalingsinstitutter eller andre virksomheder for håndtering af ind- og udbetalinger i forbindelse med Investeringer, udsendelse af opdateringer omkring igangværende Investeringer, eller andre udsendelser til Investor samt til brug for drift af Platformen.
 • Tilsynsmyndigheder, politimyndigheden, anden myndighed eller behørig tredjemand, i forbindelse med besvarelse af spørgsmål og undersøgelse af potentielt kriminelle handlinger, eller andre aktiviteter, der kan medføre et ansvar for TESAR Asset Management eller dig. I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil TESAR Asset Management videregive information, som er relevant og nødvendig for eventuel undersøgelse, såsom f.eks. navn, personnummer, e-mailadresse og IP-adresse.
 • Information om Investor til andre Investorer/potentielt anden virksomhed, hvis TESAR Asset Management skal afhændestil eller fusioneres med en sådan virksomhed.

Hvis dine personoplysninger skal anvendes eller videregives til andre formål end dem, som fremgår af Privatlivspolitikken, vil TESAR Asset Management informere dig om dette.

6. Cookies m.m.

Når du besøger eller anvender Platformen eller andre værktøjer eller tjenester, såsom f.eks. e-mail, kan TESAR Asset Management og dennes leverandører anvende cookies, web-beacons og lignende teknik for at lagre information med det formål at skabe en hurtigere og sikrere oplevelse for dig. For mere information om, hvilke cookies som TESAR Asset Management anvender, se TESAR Asset Management cookie-politik. 

7. Adgang, gennemgang og ændring af personoplysninger

Dit kodeord er nøglen til din konto og bør bestå af unikke tal, bogstaver og symboler. Du må ikke afsløre dit kodeord til nogen udenforstående part. Du er ansvarlig for al aktivitet som sker via din konto og skal omgående informere TESAR Asset Management, hvis dit kodeord er kommet i forkerte hænder, eller hvis du har begrundet mistanke herom.

Du kan gennemgå og ændre visse personoplysninger i kontoindstillingerne på Platformen og skal hurtigst muligt opdatere, alternativt meddele TESAR Asset Management kundeservice at dine personoplysninger skal ændres eller er fejlagtige. TESAR Asset Management vil herefter opfylde de rettigheder du i henhold til lovgivningen, i relation til muligheden for at anmode om rettelse eller sletning af dine personoplysninger.

8. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

TESAR Asset Management opbevarer og behandler dine personoplysninger på TESAR Asset Management servere i Danmark samt i andre lande i eller udenfor EU/EØS. TESAR Asset Management forpligter sig til at sørge for tilstrækkelig beskyttelse når dine personoplysninger overføres til tredjelande udenfor EU. Du godkender at dine personoplysninger kan blive behandlet og overføres til et land udenfor EØS-området.

TESAR Asset Management anvender fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er passende i forhold til mængden og følsomheden af de personoplysninger, der behandles, dels for at forhindre uautoriseret behandling, inklusive, men ikke begrænset til uautoriseret adgang, tilegnelse og anvendelse af, eller tab, sletning eller anden skade på dine personoplysninger. Nogle eksempler på sikkerhedsforanstaltninger, som TESAR Asset Management anvender, er kryptering samt anonymisering af data, samt krav om legitimation for at få adgang til personoplysninger.

9. Ophør af din konto og opbevaring af personoplysninger

din anmodning kan TESAR Asset Management lukke din konto og, så snart det er muligt, slette dine personoplysninger. Sletning af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. TESAR Asset Management kan desuden lukke brugerkonti, som anvendes i strid med Brugerbetingelserne.

Personoplysninger, der kan henføres til en lukket konto vil sædvanligvis blive slettet eller anonymiseret efter at kontoen er blevet lukket. TESAR Asset Management kan dog have brug for at beholde personoplysninger, der kan henføres til lukkede eller ikke-aktive konti i følgende tilfælde:

 • TESAR Asset Management har en legitim forretningsinteresse og det ikke er forbudt i henhold til lovgivningen
 • Hvis Investor har investeret i en Ejendomsinvestering, som ikke er tilbagebetalt og oplysningerne er nødvendige for at gennemføre tilbagebetaling til Investoren.
 • at håndtere tvister og/eller tilse at TESAR Asset Management Brugerbetingelser overholdes
 • Hvis TESAR Asset Management i henhold til lovgivning er forpligtet til at gemme personoplysningerne, f.eks. for overholdelse af hvidvasklovgivningen.
 • For at kunne træffe andre foranstaltninger som er tilladt i henhold til lovgivningen

Uanset omstændighederne, vil dine personoplysninger blive håndteret på en sikker måde og kun så længe som det er nødvendigt for at opfylde nogen af de formål, som er beskrevet i Privatlivspolitikken

10. Dine rettigheder

10.1 Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hello@fbam.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

10.2 Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din registrering på Platformen, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

10.3 Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

10.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

10.5 Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

10.6 Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

10.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på hello@tesaram.com

11. Kontaktoplysninger

Om du har nogen spørgsmål eller vil vide mere om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig kan du kontakte os på hello@tesaram.com Hvis du vil klage over TESAR Asset Management behandling af dine personoplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk

Untitled UI logotext
Få besked når der sker nyt
TESAR Asset Management ApS,
Strandvejen 100,
2900 Hellerup, Denmark
CVR: 40143238
VAT: DK-40143238
Registreret hos Finanstilsynet med FT nr. 23182