Investere i solide ejendomsprojekter & solenergi

Vi er involveret i finansiering og udvikling af investeringsprojekter på både nationalt og internationalt plan, med specielt fokus på markeder med betydeligt afkastpotentiale og robust sikkerhed,
Anvendelse af VSO- midler
Høj Investor andel af Nettoprovenu
Registreret hos Finanstilsynet
Kort løbetid, typisk 24 til 36 måneder

Hvorfor os?

Højt afkast, kort løbetid og god sikkerhed

Fondene genererer kapital gennem udstedelse af konvertible obligationer med en typisk høj fast rente på 10%.

Derudover modtager investorer en andel på omkring 15% af nettoprovenuet. Indtægterne fra obligationsudstedelsen allokeres til kortfristede lån med en typisk løbetid på 24 til 36 måneder til nøje udvalgte, solide investeringsprojekter.

Disse projekter opfylder specifikke krav til overdækning, soliditet og størrelse, hvilket er afgørende for at opnå byggelån fra fondene

Risikospredning

Investeringsmuligheder i ejendomme & solenergi udgør en gunstig diversifikation af porteføljen i forhold til traditionelle aktie- og obligationsinvesteringer samtidig med, at investorer kan opnå attraktive, faste afkast.

Desuden muliggør investering i flere projekter gennem fondens udlån en effektiv spredning af risikoen over adskillige ejendomsprojekter.

Solenergi Investeringer tilbyder en stabil investeringsmulighed med lavere korrelation til traditionelle finansielle markeder. Udover at bidrage til en bæredygtig fremtid, har solenergi vist sig at være en pålidelig kilde til indkomst med forventet stabilitet og pålidelighed i afkastet.

Samtidig repræsenterer ejendomsmarkedet historisk set en stabil placering for investeringer. Disse tidligere utilgængelige investeringsmuligheder, typisk forbeholdt store pensionskasser og kapitalfonde, åbnes nu for individuelle investorer gennem vores fond. Dette muliggør en professionaliseret tilgang til investeringer på nuværende tidspunkt

Mange indgange

Vi har aktivt arbejdet på at skabe muligheder for investering gennem VSO-ordningen, da brugen af midler fra VSO i øjeblikket er begrænset. Dette har resulteret i, at mange individer har midler stående ubrugt på kontoen, hvilket ikke udgør en optimal løsning.

Solenergi Investeringer tilbyder en stabil investeringsmulighed med lavere korrelation til traditionelle finansielle markeder.

Udover at bidrage til en bæredygtig fremtid, har solenergi vist sig at være en pålidelig kilde til indkomst med forventet stabilitet og pålidelighed i afkastet.
SUPPORT

Har du brug for hjælp

Du er velkommen til at kontakte os direkte på telefon i hverdagene eller på vores support email

Om os

Det er ofte en god investeringsstrategi, at man ikke at lægger alle sin æg i samme kurv.
Vores investeringsstrategi er grundlagt på principperne om risikospredning for at undgå at koncentrere alle ressourcer i én enkelt investering. Vi giver private investorer mulighed for at investere både frie midler og midler fra Virksomhedsskatteordningen (VSO), som primært henvender sig til selvstændige med akkumuleret overskud i deres virksomheder.

Vi fokuserer på både nationale og internationale projekter, der opfylder vores strenge kriterier for høj sikkerhed, betydeligt afkast samt går vi udelukket ind i projekter hvor vi har et etableret netværk samt lokalkendskab. Herefter skal alle projektor igennem vores omhyggelige due diligence-proces. Disse investeringer inkluderer projekter inden for solenergi og ejendomme.

Fonde

Untitled UI logotext
Få besked når der sker nyt
TESAR Asset Management ApS,
Strandvejen 100,
2900 Hellerup, Denmark
CVR: 40143238
VAT: DK-40143238
Registreret hos Finanstilsynet med FT nr. 23182